Read More

Nền tảng Nhượng quyền kinh doanh đó là trao quyền cho người nông dân và người tiêu dùng

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ những người nông dân trong khu vực Đông Nam Á cải thiện hiệu quả việc sử dụng nền tảng nhượng quyền trong Nông Nghiệp.
Chúng tôi cũng trao cho người tiêu dùng toàn bộ nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và sự minh bạch thông qua các chuỗi cung ứng sản phẩm.
Đồng thời chúng tôi trao cơ hội cho doanh nghiệp để họ phát triển việc sản xuất kinh doanh.

Nông nghiệp – Cuộc cách mạng mới

Những tiến bộ trong kiến thức khoa học kĩ thuật áp dụng trong ngành nông nghiệp từ vi mô đến vĩ mô đã mở ra 01 cuộc cách mạng mới và từ đó tác động to lớn nhằm làm tăng sản lượng sản phẩm nông nghiệp để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của người dân trên toàn thế giới:

 • Những tiến bộ trong ngành sinh học phân tử, di truyền học của cây trồng và đất vi sinh
 • Cảm biến, giám sát, và những thông số dữ liệu và hình ảnh phục vụ cho ngành nông nghiệp luôn sẵn có từ việc thu thập thông qua vệ sinh và máy bay không người lái nhằm đo đạc về đất trồng và ước tính sản lượng cây trồng
 • Hệ thống thủy lợi được hiện đại hóa
 • Năng suất của nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng từ động vật được cải thiện
 • Các nghiên cứu dữ liệu chuyên sâu, áp dụng máy móc hiện đại và nhận dạng và xử lí hình ảnh phục vụ cho nông nghiệp
 • Những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ thiết bị nông nghiệp, bao gồm thiết bị định hướng GPS và quản lý đội ngũ
 • Công nghệ sổ cái phân tán (DLT, blockchain) để cải thiện tính minh bạch của chuỗi cung ứng

Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức:

 • Sự suy giảm ngày càng cao của các tài nguyên thiên nhiên bao gồm đất và nước
 • Tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự gia tăng của các điều kiện thời tiết khắc nghiệt
 • Suy dinh dưỡng ở dạng thiếu dinh dưỡng, béo phì và thiếu chất ding dưỡng gây gánh nặng lớn cho sức khỏe của người dân và trên cả hệ thống y tế công cộng
 • Sự mất dần đi rất lớn của đa dạng sinh học
 • Trên 30% lượng thực phẩm dư thừa nếu được sử dụng hợp lý sẽ là biện pháp hữu hiệu giải quyết được nạn đói đang diễn ra ở một số khu vực trên thế giới; cùng với sự suy giảm của hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí liên quan gây ra bởi hiệu ứng  nhà kính, tuy nhiên điều này có thể phòng ngừa được
 • Sự đẩy nhanh quá trình thay đổi sẽ gây ra sự căng thẳng và những xung đột giữa những đối trượng tiếp nhận trước đó và sau này
 • Lạm dụng những công nghệ mới trong nông nghiệp bởi những cá nhân có động cơ không tốt với những hành động phạm pháp và ngoài giới hạn đạo đức

Agriculture: The Next Revolution

Advances in scientific knowledge of plants, soil, and climate from molecular to macro scale are opening up new opportunities to revolutionise agriculture and can have massively positive impact on yields to feed an ever growing world population:

 • Advances in molecular biology and genetics of plants, and of the microbiome of the soil,
 • Real-time availability of data and images via satellites or drones
 • Big data analytics, machine learning, and image recognition
 • Network connectivity and acceleration of data transfer rates

However, there are also negative developments that pose serious threats:

 • Excessive depletion of natural resources including soil and water
 • Impact of climate change and increasing frequency of extreme weather events
 • Massive loss of biodiversity
 • Accelerating speed of change causing tension and conflicts between early and late adopters
 • Ill-informed government policies
 • Misuse of emerging technologies by rogue players acting outside legal or ethical boundaries; increase of cyber crime

CÔNG TY

 • Những hộ nông dân ở Đông Nam Á
 • Điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở Đông Nam Á
 • Hệ thống nền tảng nhượng quyền kinh doanh
 • Dầu Omega-3
 • Chuyên môn
 • Đội ngũ lãnh đạo

GIẢI PHÁP

 • Nhượng quyền của chúng tôi về lĩnh vực cây trồng
 • Nhượng quyền dây chuyền chế biến thực phẩm
 • Các sản phẩm tốt cho sức khỏe
 • Các thành phần cho ngành dược phẩm sinh học
 • Các thành phần cho ngành mỹ phẩm

Nhà Đầu tư

 • Sơ lược về công ty
 • An toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng
 • Nền tảng phát triển bền vững, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp
 • Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
 • Công khai
 • Tin tức và Sự kiện
 • Chính sách bảo mật
 • Liên hệ với chúng tôi